Probleem: Verstopte buiten put

Oorzaak: Een verstopping in uw buitenput afvoer kan voorkomen door dat de put vol zit met bijvoorbeeld zand, grind of grond. Dit kan voorkomen door een kapotte leiding, het natuurlijk volstromen van uw buitenputje of het met opzet storten van afval in uw buitenput. Ook kan een slecht doorlopend afvoerput voorkomen doordat de afvoer van de put naar het gemeenteriool verstopt is.

Een verstopping in de hoofdleiding van het riool, waarop uw straatkolk of buitenputje is aangesloten kan veroorzaakt worden door wortelgroei, verzakkingen waardoor (PVC) buizen van elkaar scheuren of door andere opstakel in uw riolering. Als uw putje zich achter uw woonhuis bevindt en de riolering naar voren loopt zult u waarschijnlijk eerst riool klachten binnen krijgen in uw andere rioolafvoeren. Loopt de leiding juist naar achteren weg dan en zitten de andere rioolleidingen van binnen ook aangesloten op dat riool kan het gebeuren dat u eerst klachten buiten in uw putje of straatkolk constateert. Hou er dan ook rekening mee dat als uw leiding verstopt is de klachten binnen snel kunnen volgen! 

Vroeg tijdig herkennen: Een bijna verstopte buitenput (afvoer) kunt u herkennen doordat het water niet zo snel meer doorloopt dan u van uw put mag verlangen. In het begin zult u dit alleen zien aan de waterstand in de put na verloop van tijd zult u het ook merken bij veel water(overlast) dat uw afvoer niet of nauwelijks meer wegloopt.  

Gevolg probleem:  Het gevolg van een verstopte buitenput bij uw woning of bedrijf is dat het water niet of nauwelijks meer weg kan. Zolang er weinig water weg hoeft te lopen zal het probleem niet duidelijk zichtbaar zijn maar vanaf het moment dat uw buitenafvoerput een hoosbui dient te verwerken zult u merken dat de kolk het niet meer aan kan.

Oplossing: U kunt eerst controleren met een schop of spa of het putje schoon is. Bij een klein afvoerputje zult u merken dat er een bakje inzit. Dit is om stank buiten te voorkomen. Controleer of het emmertje leeg is en ledig deze indien nodig. Als u zeker weet dat het putje zelf vrij is kunt u controleren of de afvoer ook verstopt zit. Dit kunt u testen door veel water in eens door uw putje te laten wegspoelen.

Bij een grotere put, een straatkolk zult u merken dat er een klepje voor de afvoer zit. Dit noemt men een stankschot. Dit schot dient er voordat er geen open verbinding met het riool is. Indien dit klepje ontbreekt of het emmertje bij uw kleine buiten rioolput ontbreekt kunt u mogelijk last hebben van rioolstank op uw terras of rioolstank in uw tuin.

Als de leiding zelf verstopt zit kunt u het beste een rioolspecialist bellen, zij zullen in de meeste gevallen de leiding reinigen met een hogedruk rioolreiniger. U kunt dit zelf ook proberen door een tuinslang of zelfs de kop van een hogedruk spuit in uw rioolleiding te stoppen. Echter zult uw huis, tuin en keuken reiniger bij lange na niet aan de bar/druk en waterhoeveelheid van een professionele rioolreiniger komen.

Voorkomen: Door regelmatig uw straatkolk, afvoerputje en of buitenputje te legen en schoon te maken zijn de meeste verstoppingen te voorkomen. Ook het doorspoelen van frituurvet of andere vettige middelen door uw rioolleiding via uw putje buiten zijn niet bevorderlijk en kunnen zelfs regelrecht leiden tot verstoppingen in uw leiding.

Voor bedrijven en organisaties met veel straatkolken zijn er speciale straatkolk scheppen te koop waarmee u snel en efficiënt uw straatkolken kunt ledigen. Heeft u meerdere straatkolken op uw bedrijfsterrein maak dan met enige regelmaat via deze handige straatkolkschep uw straatkolken schoon.  Afhankelijk van de weersomstandigheden, het terrein waar de straatkolken zich op bevinden en bijvoorbeeld of er veel bomen in de omgeving staan raden wij u aan om minimaal 2 keer per jaar uw kolk te ledigen.

Bij heel veel kolken kunt u daarom het beste een rioolontstopping bedrijf of een reinigingbedrijf met een kolkenzuiger inschakelen. Zij kunnen met de kolkenzuiger relatief snel en goed uw kolken leeghalen en indien nodig reinigen.